Konto JUNIOR

Jeśli jesteś w wieku 13 - 18 lat i uczysz się w gimnazjum lub w szkole średniej załóż Konto JUNIOR, a zapewnimy CI:

  • bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych bez opłat
  • możliwość otrzymywania wpływów gotówkowych i bezgotówkowych np. kieszonkowego,  stypendium itp.
  • regulowanie zobowiązań i płatności np. za telefon, internet, szkołę itp.
  • możliwość korzystania z konta internetowego
  • możliwość korzystania z międzynarodowych kart płatniczych VISA Classic Debetowa, MasterCard
  • wypłaty gotówki bez prowizji w bankomatach Banku Spółdzielczego w Dobrzeniu Wielkim, Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej.

Otwórz Konto JUNIOR i poczuj się dorosłym. Zaufaj najbliższym.