Skip to main content
 • eCorponet

  eCorponet

  eCorpoNet - to nowoczesny i wygodny sposób zarządzania rachunkami firmowymi i instytucjonalnymi za pośrednictwem bankowości internetowej. System ten umożliwia swobodny i bezpieczny dostęp do środków finansowych w trybie on-line przez cały dzień roboczy.


  Operacje bankowe mogą być dokonywane za pomocą dowolnego komputera podłączonego do sieci internetowej. Dostęp do konta zabezpieczony jest procedurami uwierzytelniania, przelewy są autoryzowane w wybrany przez Klienta sposób ( karty zdrapki, hasła SMS lub podpis elektroniczny), a wszelkie operacje związane z transmisją danych są szyfrowane.

  Korzyści:

  • dostęp do wszystkich rachunków Klienta pod jednym loginem,
  • bezpieczeństwo dokonywania operacji bankowych,
  • dostępność do swoich rachunków w dowolnym czasie i miejscu,
  • swoboda dysponowania środkami bez stania w kolejkach,

  Funkcjonalność systemu:

  • podgląd wszystkich rachunków Klienta,
  • dostęp do sald bieżących i wolnych środków,
  • dostęp do operacji bieżących oraz historii rachunków,
  • możliwość wydruku wyciągów,
  • możliwość realizacji przelewów pojedynczych oraz tworzenia paczek przelewów,
  • możliwość importu paczek przelewów z programów finansowo-księgowych firm, jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot mieszkaniowych,
  • możliwość udostępnienia systemu dla osób, które miałyby dostęp jedynie do wprowadzania przelewów (ograniczony zakres uprawnień),
  • możliwość podpisywania przelewów przez jedną lub kilka osób w ustalonym powiązaniu,

  W ramach systemu Klient ma możliwość wykonywania operacji dotyczących:

  • przelewów,
  • tworzenia definicji przelewów do US, ZUS,
  • tworzenia listy kontrahentów,
  • tworzenia paczek przelewów,
  • tworzenia przelewów realizowanych w określonym terminie,
  • tworzenia stałych zleceń,
  • przesyłania gotowych przelewów do akceptacji,
  • cofnięcia przelewu do poprawy (przed rozpoczęciem realizacji przez Bank),
  • usuniecie przelewu (przed rozpoczęciem realizacji przez Bank),

  Bezpieczeństwo:

  • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia.
  • Czy adres rozpoczyna się od "https://"?
  • Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
  • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódkę).
  • Sprawdź czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu).
  • Chroń swoje hasła!
  • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych.
  • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł.
  • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję.
  • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu.
  • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony.

  Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim
  ul. Opolska 3
  46-081 Dobrzeń Wielki

  tel/fax +48 77 4696542
  tel. +48 77 4696543

  Godziny urzędowania banku:
  poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
  bezpośrednia obsługa kasowa: 8:00 - 15:30