Skip to main content
  • Historia Banku

Historia BS w Dobrzeniu Wielkim

Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim (poprzednia nazwa Bank Spółdzielczy w Chróścicach ) powstał 10 października 1950 roku.

Posiada osobowość prawną i jest spółdzielnią prowadzącą swoją działalność na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. z 2015 r. poz. 1166 z poźn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2017 r. poz. 1560 z późn. zm.) i innych ustaw.

Bank działa na terenie województwa opolskiego. Bezpośredni teren działania spółdzielni obejmuje 2 gminy (Dobrzeń Wielki i Popielów) oraz część miasta Opole.

Bank zrzesza 386 członków. Rynek bankowy tworzą rolnicy, małe i średnie przedsiębiorstwa, osoby fizyczne i instytucje niedochodowe.

Bank zapewnia każdemu klientowi doradztwo finansowe, możliwość negocjowania warunków, szybkość i sprawność obsługi.

Prowizje i opłaty są najniższe i tym samym konkurencyjne w stosunku do innych placówek finansowych. Zgromadzone w banku depozyty gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Dobra sytuacja finansowa pozwala bankowi od wielu lat zajmować punktowane miejsca w rankingu banków spółdzielczych w województwie opolskim i w kraju. Bank jest posiadaczem wielu nagród i wyróżnień.