Skip to main content
 • Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

  Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

  Udzielany jest na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań kredytobiorcy, wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej, bez określania w umowie obowiązujących terminów i kwot wykorzystania kredytu w postaci transz. Jest kredytem odnawialnym do kwoty ustalonego limitu w danym okresie i może być wykorzystany wielokrotnie, aż do wygaśnięcia umowy.

  Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim
  ul. Opolska 3
  46-081 Dobrzeń Wielki

  tel/fax +48 77 4696542
  tel. +48 77 4696543

  Godziny urzędowania banku:
  poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
  bezpośrednia obsługa kasowa: 8:00 - 15:30