Skip to main content
 • Zasady bezpieczeństwa w bankowości internetowej

  Zasady bezpieczeństwa w bankowości internetowej

  Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej:
  • Nie przechowuj hasła razem z loginem,
  • Zmieniaj regularnie hasło
  • Nie ujawniaj hasła,
  • Unikaj używania łatwych haseł, stosuj hasła trudne do rozszyfrowania,
  • Aktualizuj regularnie system operacyjny oraz oprogramowanie antywirusowe
  • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce), sprawdź czy jest ważny i wystawiony dla witryny ebank.bsdobrzen.pl i ecorponet.bsdobrzen.pl
  • Hasło musi mieć co najmniej  8 znaków i zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, jedną cyfrę, znak specjalny
  • Nie odchodź od komputera podczas zalogowania do systemu,
  • Wyloguj się i zamknij przeglądarkę po zakończeniu pracy,
  • Nie korzystaj z nieznanych sieci bezprzewodowych oraz usług bankowości internetowej na ogólnie dostępnych komputerach np. kawiarenki internetowe,
  • Nie używaj wyszukiwarek internetowych do znalezienia strony logowania naszego Banku,
  • Nie wchodź na stronę internetową Banku za pośrednictwem linków znajdujących się w przychodzących mailach,
  • Unikaj kopiowania numerów rachunku z faktur, maila itp.

  Pamiętaj, że:

  • System eBankNet i eCorpoNet nigdy nie żąda wpisania więcej niż jednego hasła jednorazowego przesłanego za pomocą SMS przy autoryzacji pojedynczej operacji.
  • Nigdy nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł.
  • Bank nie wykorzystuje zdalnych kanałów dostępu do obsługi pulpitu (np. AnyDesk, TeamViewer) celem udzielania pomocy czy konsultacji. Narzędzia tego typu mogą być wykorzystywane w atakach socjotechnicznych, mających na celu wyłudzenie środków pieniężnych.
  • 3 próby wprowadzenia nieprawidłowego hasła blokują dostęp do systemu.
  • Dyspozycję odblokowania można dokonać telefonicznie bądź osobiście w Banku.

  Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim
  ul. Opolska 3
  46-081 Dobrzeń Wielki

  tel/fax +48 77 4696542
  tel. +48 77 4696543

  Godziny urzędowania banku:
  poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
  bezpośrednia obsługa kasowa: 8:00 - 15:30