Skip to main content
 • Kredyt inwestycyjny

  Kredyt inwestycyjny

  Udzielany jest na finansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku podmiotu gospodarczego, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe, polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości,, materiałów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację.

  Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim
  ul. Opolska 3
  46-081 Dobrzeń Wielki

  tel/fax +48 77 4696542
  tel. +48 77 4696543

  Godziny urzędowania banku:
  poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
  bezpośrednia obsługa kasowa: 8:00 - 15:30