• Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

  Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

  Udzielany jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej tj. m.in. na regulowanie należności, na zapasy o charakterze stałym lub przejściowym oraz związane ze zwiększeniem rozmiarów działalności gospodarczej.

  Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim
  ul. Opolska 3
  46-081 Dobrzeń Wielki

  tel/fax +48 77 4696542
  tel. +48 77 4696543

  Godziny urzędowania banku:
  poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
  bezpośrednia obsługa kasowa: 8:00 - 15:30