Skip to main content
 • Obsługa dewizowa

  Obsługa dewizowa

  Rachunki walutowe

  Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim poza rachunkami bankowymi w PLN oferuje również klientom indywidualnym rachunki dewizowe w walutach EUR.

  Proponujemy:

  1. rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie (a-vista), które służą posiadaczowi
  do przechowywania środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń
  pieniężnych,

  2. rachunki lokat terminowych STANDARD, które są prowadzone jako lokaty o
  zmiennym oprocentowaniu na okresy:

  W EUR

  • 3 miesiączne
  • 6 miesiączne
  • 12 miesiączne

  w następujących walutach wymienialnych:

  • waluta euro (EUR) z minimalnym wkładem 500 EUR

  Posiadaczami w/w rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych mogą być osoby fizyczne krajowe i zagraniczne.

  Przydatne informacje

  Operacje walutowe

  Zapraszamy Państwa do korzystania z usług w zakresie rozliczeń w obrocie dewizowym.

  Zakres wykonywanych przez Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim czynności obejmuje:

  • skup i sprzedaż walut wymienialnych takich jak : euro - EUR, dolar amerykański - USD,
  • prowadzenie rachunków walutowych w EUR,
  • realizację przekazów środków pieniężnych za granicę i z zagranicy dla posiadaczy rachunków bankowych,
  • realizację przekazów internetowych dla klientów, którzy nie posiadają rachunku w banku.

  Rozliczenie płatności zagranicznych otrzymywanych i wysyłanych odbywa się za pośrednictwem systemu SWIFT, który gwarantuje krótki czas rozliczeń, duże bezpieczeństwo i niski koszt realizowanych transakcji.

  Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim
  ul. Opolska 3
  46-081 Dobrzeń Wielki

  tel/fax +48 77 4696542
  tel. +48 77 4696543

  Godziny urzędowania banku:
  poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
  bezpośrednia obsługa kasowa: 8:00 - 15:30