Skip to main content
 • Aplikacja mobilna BS Dobrzeń Wielki autoryzacja

  Aplikacja mobilna BS Dobrzeń Wielki autoryzacja

  Aplikacja mobilna BS Dobrzeń Wielki autoryzacja dostępna w Sklepie Play i App Store

   BS Dobrzen aplikacja

  Nowy sposób dostępu do rachunku bankowego za pomocą telefonu.

  Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielki, pragnie poinformować, że dla naszych Klientów posiadających bankowość eBankNet została udostępniona aplikacja mobilna BS Dobrzeń Wielki autoryzacja.
  Aplikacja została stworzona dla osób, które chcą korzystać z bankowości internetowej na swoim urządzeniu mobilnym (np. telefonie, tablecie).
   
  Warunkiem posiadania aplikacji mobilnej jest:
  • posiadanie dostępu do rachunku bankowego poprzez bankowość internetową https://ebank.bsdobrzen.pl
  • posiadanie włączonej autoryzacji kodami SMS
  • telefon komórkowy z systemem ANDROID w wersji 6.0 lub więcej
  • telefon komórkowy firmy Apple z systemem iOS
  • dodatkowo dla bezpieczeństwa, na urządzeniu powinien być zainstalowany program antywirusowy oraz telefon powinien mieć włączoną blokadę ekranu (PIN, odcisk palca, wzór graficzny).
   
   Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play i App Store:
   
   AppStore
  Google Play
   
  Aplikacja mobilna BS Dobrzeń Wielki autoryzacja umożliwia:
  • wykonanie przelewu krajowego, ZUS, Faktura VAT,
  • wykonanie przelewu z historii lub odpowiedź na przelew,
  • podgląd historii wszystkich wykonywanych operacji,
  • sprawdzanie dostępnych środków,
  • szybki podgląd kart, dostępnych na nich limitów oraz założonych blokad,
  • przegląd posiadanych produktów bankowych (ROR, lokata, karta),
  • automatycznie włącza autoryzację mobilną - oznacza to, że mimo posiadania działającej aplikacji mobilnej (na telefonie), będziemy logować się do bankowości internetowej z komputera (bo w dalszym ciągu możemy się tak logować), każda operacja, która będzie wymagała autoryzacji, będzie autoryzowana w aplikacji mobilnej (trzeba uruchomić aplikację mobilną i potwierdzić chęć wykonania danej operacji). "Rozparowanie" aplikacji mobilnej z rachunkiem bankowym, automatycznie przywraca autoryzację SMS,
  • pokazuje stan konta bez logowania (w procentach, deklarujemy stan konta np. 3000 zł. (domyślnie) i aplikacja stan konta 3000 zł. i więcej wyświetla jako 100%, poniżej 3000 zł. pokazuje ile procent z zadeklarowanej kwoty jest na koncie np.: 10%, 20%, 30% ..... 100%).
  W dalszym ciągu, w tradycyjnej wersji bankowości internetowej https://ebank.bsdobrzen.pl wykonujemy (brak ich w aplikacji mobilnej):
  • przelewy US/CŁO
  • wypełnianie wniosków (500+, 300+, RKO, Tarcza PFR ...)
  • tworzenie i wykonywanie przelewów z definicji,
  • dodawanie, edycja i usuwanie zleceń stałych,
  • zmiany limitów do rachunków i limitów kartowych,
  • przegląd listy przelewów niewykonanych,
  • generowanie plików PDF i drukowanie historii rachunku,

  W związku z uruchomieniem nowej aplikacji, pojawiło się nowe określenie: "PAROWANIE" lub "ROZPAROWANIE", co oznacza połączenie lub odłączenie naszego rachunku bankowego z nową aplikacją (sposób parowania i korzystania z aplikacji mobilnej został opisany w instrukcjach zamieszczonych poniżej).

  BS Dobrzeń Wielki autoryzacja instrukcja użytkownika

  Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim
  ul. Opolska 3
  46-081 Dobrzeń Wielki

  tel/fax +48 77 4696542
  tel. +48 77 4696543

  Godziny urzędowania banku:
  poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
  bezpośrednia obsługa kasowa: 8:00 - 15:30