Aktualności

25.03.2020

Komunikat

20.03.2020

Uwaga na wyłudzenia „na koronawirusa”

Obecnie obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego wykorzystują oszuści. To dla nich okazja do wyłudzenia loginów i haseł do bankowości za pomocą fałszywych stron płatności.

Jak działają oszuści?

 

  • Używają komunikatów i fałszywych informacji związanych z epidemią koronawirusa. Podszywają się pod instytucje zaufania publicznego takie jak banki, urzędy państwowe, centralne oraz lokalne.
  • Wysyłają wiadomości SMS, w których zawarte są linki prowadzące do fałszywych stron. Celem tego jest wyłudzanie loginów i haseł do bankowości internetowej, a także kodów autoryzacyjnych dających możliwość zatwierdzenia przelewów na rachunek przestępców.
    W niektórych przypadkach linki mogą prowadzić do stron zawierających złośliwy kod powodujący przejęcie urządzenia klienta, na którym otrzymał wiadomość. Powołują się na działania Rządu, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) lub powszechną akcję szczepień ochronnych.
  • Przejmują konta np. na Facebooku, a następnie proszą naszych znajomych o przelanie pieniędzy powołując się na swoją nagłą trudną sytuację.

 

Ofiary ataków, które nie zachowają ostrożności, mogą stracić swoje oszczędności! Ponadto, ujawniając swoją tożsamość przestępcom mogą doprowadzić do wykorzystania jej do zawarcia
w ich imieniu umów i w konsekwencji np. zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

Pamiętaj, że:

  • jedynymi i prawdziwymi źródłami informacji są komunikaty przekazywane przez służby lub/i zamieszczane na oficjalnych stronach internetowych. Na bieżąco komunikaty przekazują również przedstawiciele władz państwowych
  • sprawdź w pasku przeglądarki, czy adres internetowy, na który się logujesz do bankowości internetowej, zgadza się z adresem strony Twojego banku. Jeśli adres jest inny niż zwykle, nie loguj się na tej stronie - nie podawaj tam swoich danych oraz powiadom o tym swój bank
  • zawsze czytaj bardzo uważnie treść każdego SMS z kodem autoryzacyjnym.

 

Więcej informacji o wyłudzeniach na stronie Związku Banków Polskich pod linkiem:

https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Uwaga-na-oszukancze-ogloszenia-zwiazane-z-epidemia-koronawirusa

19.03.2020

Działania pomocowe Banku dla Klientów w związku z koronawirusem

 

Informujemy, że pracujemy nad wdrożeniem mechanizmów umożliwiających zawieszenie spłaty kredytów (zastosowanie tzw. wakacji kredytowych) dla Klientów indywidualnych i przedsiębiorstw.

Opcja zawieszenia spłaty kredytu będzie dostępna dla Klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia/zawieszenia spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa.

Możliwość złożenia wniosków w ww. sprawach dostępna będzie drogą elektroniczną na adresy e-mail Banku.

13.03.2020

KOMUNIKAT

30.01.2020

EKO KREDYT

03.01.2020

Mikrorachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020r. wchodzą zmiany w płaceniu podatków VAT, PIT, CIT, które należy dokonywać na indywidualny rachunek podatkowy prowadzony zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców.

Każdy podatnik musi wygenerować własny indywidualny rachunek podatkowy. Służy do tego generator mikrorachunku podatkowego dostępny na stronie podatki.gov.pl

01.10.2019

Kredyt mieszkaniowy

14.08.2019

Dyrektywa PSD2 - zmiany w bankowości internetowej od 14 września 2019r.

Od 14 września 2019r. w systemie eBankNet wprowadzimy dwufazowe logowanie - oprócz standardowego loginu i hasła Klient będzie musiał podać kod z SMS celem zalogowania się do systemu (uwierzytelnienia).

Klienci, którzy nie mają jeszcze żadnego instrumentu autoryzacyjnego, bądź posiadają listy TAN koniecznie muszą udać się do najbliższej placówki Banku i dokonać zmiany sposobu autoryzacji na SMS.17.03.2019

WYCOFANIE LIST HASEŁ JEDNORAZOWYCH do autoryzacji przelewów bankowości elektronicznej od 5.05.2019r.

Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim uprzejmie informuje, że w celu wykonania zapisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych ustaw:

1) Od dnia 5 maja 2019r. Bank odstępuje od autoryzacji operyzacji dokonywanych za pośrednictwem bankowości internetowej przy użyciu haseł jednorazowych.

2) Do autoryzacji dyspozycji transakcji płatniczych składanych w usłudze bankowości elektronicznej stosowane będą wyłącznie kody SMS.

Informujemy jednocześnie, że aby korzystać aktywnie z usługi bankowości elektronicznej od 5 maja 2019r., należy przed tą datą zmienić metodę autoryzacji przelewów składając dyspozycję w centrali lub oddziałach Banku.

Klienci, którzy korzystają z list haseł jednorazowych kodów autoryzacyjnych mogą na dotychczasowych zasadach autoryzować dyspozycje/transakcje w systemie bankowości elektronicznej przy użyciu tych instrumentów nie dłużej niż do dnia 04.05.209r. włącznie. W/w listy haseł nie spełniają bowiem wymogów przedmiotowej Ustawy dotyczących silnego uwierzytelnienia osoby upoważnionej do dysponowania rachunkiem.