Aktualności

03.01.2020

Mikrorachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020r. wchodzą zmiany w płaceniu podatków VAT, PIT, CIT, które należy dokonywać na indywidualny rachunek podatkowy prowadzony zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców.

Każdy podatnik musi wygenerować własny indywidualny rachunek podatkowy. Służy do tego generator mikrorachunku podatkowego dostępny na stronie podatki.gov.pl

01.10.2019

Kredyt bez prowizji

01.10.2019

Kredyt mieszkaniowy

14.08.2019

Dyrektywa PSD2 - zmiany w bankowości internetowej od 14 września 2019r.

Od 14 września 2019r. w systemie eBankNet wprowadzimy dwufazowe logowanie - oprócz standardowego loginu i hasła Klient będzie musiał podać kod z SMS celem zalogowania się do systemu (uwierzytelnienia).

Klienci, którzy nie mają jeszcze żadnego instrumentu autoryzacyjnego, bądź posiadają listy TAN koniecznie muszą udać się do najbliższej placówki Banku i dokonać zmiany sposobu autoryzacji na SMS.17.03.2019

WYCOFANIE LIST HASEŁ JEDNORAZOWYCH do autoryzacji przelewów bankowości elektronicznej od 5.05.2019r.

Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim uprzejmie informuje, że w celu wykonania zapisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych ustaw:

1) Od dnia 5 maja 2019r. Bank odstępuje od autoryzacji operyzacji dokonywanych za pośrednictwem bankowości internetowej przy użyciu haseł jednorazowych.

2) Do autoryzacji dyspozycji transakcji płatniczych składanych w usłudze bankowości elektronicznej stosowane będą wyłącznie kody SMS.

Informujemy jednocześnie, że aby korzystać aktywnie z usługi bankowości elektronicznej od 5 maja 2019r., należy przed tą datą zmienić metodę autoryzacji przelewów składając dyspozycję w centrali lub oddziałach Banku.

Klienci, którzy korzystają z list haseł jednorazowych kodów autoryzacyjnych mogą na dotychczasowych zasadach autoryzować dyspozycje/transakcje w systemie bankowości elektronicznej przy użyciu tych instrumentów nie dłużej niż do dnia 04.05.209r. włącznie. W/w listy haseł nie spełniają bowiem wymogów przedmiotowej Ustawy dotyczących silnego uwierzytelnienia osoby upoważnionej do dysponowania rachunkiem.

31.07.2018

Już mamy SMS do autoryzacji transakcji w systemie bankowości internetowej eBankNet

Z satysfakcją informujemy, że Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim od dnia 01.08.2018r. wprowadził zmianę autoryzacji transkacji na hasła SMS. Zamiast jak do tej pory używać listy haseł jednorazowych w formie papierowej, klienci będą autoryzować swoje transakcje w formie komunikatów SMS.

Warunkiem korzystania z tej usługi jest podanie numeru telefonu komórkowego krajowej sieci GSM.