ROR

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY

Aby zaspokoić potrzebę racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi oferujemy zawsze wygodny ROR łączący w sobie funkcję rozliczeniową oraz oszczędnościową.

Korzyści wynikające z posiadania ROR :

 • niski koszt prowadzenia rachunku
 • łatwy i szybki dostęp do zgromadzonych środków pieniężnych
 • przeprowadzanie rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych
 • możliwość rozliczeń zagranicznych
 • możliwość realizacji przelewu środków w trybie pilnym (SORBNET)
 • możliwość korzystania z konta internetowego
 • realizacja zleceń stałych i polecenia zapłaty
 • uzyskanie telefonicznej informacji o stanie rachunku przy użyciu hasła
 • szeroka oferta kart płatniczych
 • wypłaty gotówki bez prowizji w bankomatach Banku Spółdzielczego w Dobrzeniu Wielkim, Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej, w bankomatach z sieci Planet Cash 4 you
 • szybki dostęp do kredytu odnawialnego oraz innych atrakcyjnych produktów kredytowych
 • możliwość zakładania lokat terminowych na różne okresy przechowywania
 • możliwość założenia rachunku oszczędnościowego "OSZCZĘDZAM"
 • możliwość zasilania rachunku JUNIOR dla młodzieży uczącej się.

Z pewnością jesteśmy dla Ciebie właściwym i solidnym partnerem.