Konto STUDENT

Jeśli rozpocząłeś studia przed 25 rokiem życia w szkole wyższej, posiadającej status wyższej uczelni lub w szkole policealnej, to otwórz Konto STUDENT na czas trwania nauki, a zapewnimy Ci:

  • możliwość otrzymywania wpływów gotówkowych i bezgotówkowych np. stypendium, itp.
  • bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych
  • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych
  • możliwość korzystania z konta internetowego
  • możliwość korzystania z międzynarodowych kart płatniczych VISA Classic Debetowa, MasterCard
  • wypłaty gotówki bez prowizji w bankomatach Banku Spółdzielczego w Dobrzeniu Wielkim, Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej, w bankomatach sieci Planet Cash 4 you
  • korzystanie z innych usług dla studentów i uczniów.

Przyjdź do placówki Banku i rozpocznij sam dorosłe życie w świecie finansów.