Wkłady oszczędnościowe

Jeśli dysponujesz gotówką, której nie potrzebujesz nawet na krótki okres czasu lub masz wolne środki na koncie możesz ulokować je w naszym Banku i sam zarabiać.

Proponujemy Ci rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie oraz rachunki lokat terminowych o różnych okresach przechowywania.

Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie avista

Rachunek z wkładem oszczędnościowym na każde żądanie przeznaczony jest dla:

 • osób nie posiadających regularnych wpływów
 • osób wykonujących wolne zawody
 • jako rachunek dodatkowy dla osób posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunki lokat terminowych
 • dla wszystkich osób fizycznych, które chciałyby ulokować swoje oszczędności na rachunku avista.

Przeznaczenie rachunku:

 • gromadzenie wkładów oszczędnościowych na każde żądanie za wyjątkiem wkładów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych z wyjątkiem rozliczeń  związanych z działalnością gospodarczą.

Rachunki lokat terminowych

Aby zaspokoić potrzebę oszczędzania i zabezpieczenia przyszłości oferujemy lokaty terminowe o różnych okresach przetrzymywania środków:

 • 7 dniowe
 • 14 dniowe
 • 1 miesięczne
 • 2 miesięczne
 • 3 miesięczne
 • 6 miesięczne
 • 12 miesięczne
 • 24 miesięczne
 • 36 miesięczne

Informacja o wysokości oprocentowania wyżej wymienionych lokat wskazana jest w tabeli oprocentowania rachunków.

Aby nie utracić odsetek wycofując wkład lokaty terminowej w danym momencie załóż 12 miesięczną lokatę "PROGRESJA".