Rachunek Zysków i Strat za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

Załączniki