Obsługa Dewizowa

RACHUNKI WALUTOWE

Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim poza rachunkami bankowymi w PLN oferuje również rolnikom rachunki dewizowe w walutach EUR i USD.

Proponujemy:

1. rachunki rozliczeniowe bieżące,
2. rachunki lokat terminowych STANDARD
, które są prowadzone jako lokaty o
zmiennym oprocentowaniu na okresy:

W EUR
- 1 miesiąca - 0,02% w stosunku rocznym
- 2 miesięcy - 0,03% w stosunku rocznym
- 3 miesięcy - 0,05% w stosunku rocznym
- 6 miesięcy - 0,08% w stosunku rocznym
-12 miesięcy - 0,10% w stosunku rocznym

 

W USD
- 1 miesiąca - 0,02% w stosunku rocznym
- 2 miesięcy - 0,03% w stosunku rocznym
- 3 miesięcy - 0,05% w stosunku rocznym
- 6 miesięcy - 0,08% w stosunku rocznym
-12 miesięcy - 0,10% w stosunku rocznym

w następujących walutach wymienialnych:
- waluta euro (EUR) z minimalnym wkładem 500 EUR
- dolary amerykańskie (USD) z minimalnym wkładem 500 USD.

OPERACJE WALUTOWE

Zapraszamy także rolników do korzystania z usług w zakresie rozliczeń w obrocie dewizowym.

Zakres wykonywanych przez Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim czynności obejmuje:
- skup i sprzedaż walut wymienialnych takich jak : euro - EUR, dolar amerykański - USD,
- prowadzenie rachunków walutowych w EUR i USD,
- wykonywanie płatności zagranicznych.

Rozliczenie płatności zagranicznych otrzymywanych i wysyłanych odbywa się za pośrednictwem systemu SWIFT, który gwarantuje krótki czas rozliczeń, duże bezpieczeństwo i niski koszt realizowanych transakcji.