Obsługa Dewizowa

RACHUNKI WALUTOWE

Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim poza rachunkami bankowymi w PLN oferuje również klientom indywidualnym rachunki dewizowe w walutach EUR.

Proponujemy:
1. rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie (a-vista), które służą posiadaczowi
do przechowywania środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń
pieniężnych,

2. rachunki lokat terminowych STANDARD, które są prowadzone jako lokaty o
zmiennym oprocentowaniu na okresy:

W EUR
- 3 miesiączne
- 6 miesiączne
-12 miesiączne

w następujących walutach wymienialnych:
- waluta euro (EUR) z minimalnym wkładem 500 EUR

Posiadaczami w/w rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych mogą być osoby fizyczne krajowe i zagraniczne.

 

OPERACJE WALUTOWE
Zapraszamy Państwa do korzystania z usług w zakresie rozliczeń w obrocie dewizowym.

Zakres wykonywanych przez Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim czynności obejmuje:
- skup i sprzedaż walut wymienialnych takich jak : euro - EUR, dolar amerykański - USD,
- prowadzenie rachunków walutowych w EUR,
- realizację przekazów środków pieniężnych za granicę i z zagranicy dla posiadaczy rachunków bankowych,
- realizację przekazów internetowych dla klientów, którzy nie posiadają rachunku w banku.

Rozliczenie płatności zagranicznych otrzymywanych i wysyłanych odbywa się za pośrednictwem systemu SWIFT, który gwarantuje krótki czas rozliczeń, duże bezpieczeństwo i niski koszt realizowanych transakcji.